Werkwijze (uitgebreid)

Elk object kent zijn eigen specifieke problematiek, zoals constructieve schade, afwerkingsschade, houtvraat etc. Er zijn dan ook verschillende gradaties van restauratie mogelijk. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen drie types van restauratie-behandelingen.

Preventieve conservering
Soms zal er vrijwel niets aan het object zelf gebeuren, maar bijvoorbeeld eerder aan de klimatologische omstandigheden waarin het zich bevindt. Een voorbeeld is een grafkist in een grafkelder die qua conditie slecht is, maar waar restaureren of vervangen niet wenselijk is. Door het klimaat in de kelder te optimaliseren kan het verval van de kist sterk teruggebracht worden.

Actieve conservering
Hierbij wordt wel actief ingegrepen bij het object, maar alleen van conserverende aard. Het uitgangspunt is restaureren zonder het object te verfraaien of in oorspronkelijke staat terug te brengen. Een voorbeeld is een gepolychromeerd Madonnabeeldje waar de verflaag los komt. Alle losse delen schilfers worden vast gezet, alleen waar de polichromielaag al weg is, wordt het niet aangevuld. Het aanvullen van niet essentieel constructieve delen valt dan weer onder de volgende gradatie: restauratie.

Restauratie
Dit is de meest ingrijpende vorm. Ontbrekende delen worden aangevuld. Een meubel met waterschade en een oude verbleekte afwerking wordt opnieuw gepolitoerd. Een gammele stoel wordt ontdaan van de stoffering, waarna de stoel geheel wordt gedemonteerd en alle verbindingen gerestaureerd en opnieuw verlijmd. Maar zelfs bij deze laatste gradatie is het behoud de oorspronkelijkheid van het object het belangrijkste uitgangspunt.

Ethische code E.C.C.O.
Bij elke gradatie van restaureren hanteren wij de ethische code van E.C.C.O. Een belangrijk onderdeel van de code is dat de oorspronkelijkheid en historie van het object centraal staat. Hierbij wordt er naar gestreefd alle ingrepen zo uit te voeren, dat deze te allen tijde reversibel (omkeerbaar) zijn. Indien dit niet mogelijk is, behoort een niet-reversibele ingreep soms tot de mogelijkheden. Deze wordt altijd vooraf gecommuniceerd en alleen met instemming van de opdrachtgever uitgevoerd.

  • Home
  • Contact

  • Lid Restauratoren Nederland
    Lid ARA Nederland
    Senior Registerrestaurator Meubelen

AI Website Maker