Advies

Schade-expertise

Een meubel, interieur of object kan schade oplopen.

Hierbij moet u denken aan schade door brand, schade door een lekkage of schade aan een object of meubel omdat het valt.
Het kan zijn dat de verzekering of de eigenaar dan vraagt om een schaderapport van een expert, al dan niet met een getaxeerde waarde van het object.

Een dergelijk schaderapport kunnen wij opstellen. Het kan zijn dat de verzekering ter plaatse komt kijken. In dat geval zijn ze altijd welkom in ons atelier. 

Transport & Opslag

Transport en opslag is ook een vorm van beheer en behoud. Hoe wordt een meubel, een schilderij of een fragiele tekening getransporteerd zonder schade? Dit kan zich voordoen bij een bruikleen of een verhuizing binnen of buiten de landsgrenzen. Is het transport over de weg, over zee of door de lucht?

In alle gevallen kan er een kist ontworpen en gemaakt worden met alle specifieke eisen die van toepassing zijn.

Beheer & Onderhoud

Een historisch interieur als een kerk wordt gewoon nog gebruikt. Er wordt gepredikt op de preekstoel, de kerkbanken worden gebruikt. En bij gebruik slijten dingen, en ontstaat schade. Er kan schade ontstaan door houtwormen of boktorren die ook wonen in de kerk.

Bij een Beheer en Behoud plan wordt de collectie met regelmaat nagelopen en advies uitgebracht over hoe het beste met de collectie omgegaan kan worden.

  • Home
  • Contact

  • Lid Restauratoren Nederland
    Lid ARA Nederland
    Senior Registerrestaurator Meubelen

HTML Maker