Partners en specialisten

Restauratie,  taxatie en consult        Stefan Doebner
Stoffeerwerk                                        Doron Overmars
Uurwerkrestauratie                             Rob Memel
Brongieten                                            G.J. van den Bergh
Leer restauratie                                   Denny Karijoredjo
Glas en Keramiek                                Sabine Westerhuis
Historische Interieurs                         Annemieke Heuft
Glas in Lood                                         Mark Valk
Houtworm bestrijding                        Ruvoma
Monumenten behoud                         Hendrick de Keyser 


  • Home
  • Contact

  • Lid Restauratoren Nederland
    Lid ARA Nederland
    Senior Registerrestaurator Meubelen

Website Building Software