Restauratie van
antieke meubelen,
houten kunst objecten en historische interieurs

Werkwijze

Immink Restauratie restaureert en conserveert antieke meubelen, historische interieurs en houten kunstobjecten. Een belangrijk uitgangspunt is dat de oorspronkelijkheid van het te restaureren object gewaarborgd blijft. Tijdens restauratie maken we gebruik van eeuwenoude technieken, in combinatie met nieuwe kennis en ontwikkelingen in het vakgebied. Zo gaan historische handvaardigheid en moderne wetenschappelijke kennis hand in hand aan de werkbank.
Het te restaureren object wordt vooraf bestudeerd. Vaak gebeurt dit op lokatie. Vervolgens wordt er een plan van aanpak opgesteld. Dit wordt besproken met de opdrachtgever. Er wordt goed nagedacht over wat de beste ingreep zal zijn. Tijdens de restauratie kunnen zich nieuwe inzichten voordoen. Deze worden altijd tussentijds met de opdrachtgever besproken.
Wij hanteren de Algemene voorwaarden Immink Restauratie, zoals opgesteld door de belangenvereniging Restauratoren Nederland (www.restauratoren.nl). Daarnaast volgen wij de gedragscode van het Restauratorenregister.

Klik hier voor een uitgebreidere uitleg over de verschillende gradaties binnen de restauratie.

Het Atelier

Het restauratie atelier is gevestigd op het plein van de Katholieke Bavo aan de Herenweg 88b in Heemstede. Het atelier heeft een werkplaats met een houtopslag waar we hout en fineer bewaren op houtsoort en leeftijd. Zo kunnen we makkelijk de juiste houtsoort vinden uit de gewenste periode uit de historie.
Roerende objecten worden hier in het atelier gerestaureerd. Grotere objecten die niet of moeilijk te verplaatsen zijn uit hun omgeving worden op lokatie gerestaureerd.

Regelmatig komt het voor dat een meubel of interieur onderdelen bevat van andere materialen dan hout. Zoals een beschilderd paneel, metalen beslag of details van textiel of glas. In dat geval wordt er samengewerkt met restauratoren op het desbetreffende vakgebied.

Daarnaast wordt de werkvloer regelmatig versterkt met freelance restauratoren en stagiaires.

Klik hier voor een lijst van samenwerkingspartners

Media

Restauratie Dorpskerk Bloemendaal

(artikel Haarlems Dagblad)

Restauratie torenluiken Bavo Basiliek Haarlem

(artikel Haarlems Dagblad)

'Restaureren op olympisch niveau'. Restauratie grafkisten familie Van Vollenhoven

(artikel Haarlems Dagblad)

Film "Dood Hout" van Gerard van Schie.
Restauratie grafkisten familie Van Vollenhoven

Film "In de wachtkamer van Inske" van Corine Wiepking. Ambacht in Beeld Festival

Scriptie Inske Immink (2001)

Afstudeerscriptie

Biografie

Inske Immink studeerde in 2001 af aan Instituut Collectie Nederland (ICN), opleiding restauratie. Tegenwoordig maakt deze opleiding deel uit van de Universiteit van Amsterdam (UvA) onder de naam Conservation and Restoration.
Tijdens haar opleiding liep Inske onder andere stage bij Restaurier Werkstatte Franz Clemens Waldburg Zeil in Hohenems Oostenrijk, Restauratieatelier Herman den Otter in Haarlem en The Sherman Fairchild Center for Object Conservation at The Metropolitan Museum of Art in New York, USA.
Na het afronden van haar studie deed zij gedurende 4 jaar werkervaring op in het restauratieatelier Folkers, Vos en Creman in Amsterdam. Van 2005 tot 2012 werkte zij in samenwerkingsverband onder de naam Le Singe Violet in Leiden.
In april 2012 heeft zij zich gevestigd in haar woonplaats Heemstede, onder de naam Immink Restauratie Atelier. Ze voert restauraties uit voor overheid, musea, kerken, hofjes, stichtingen, Rijksgebouwendienst en vele particuliere opdrachtgevers.

Nevenactiviteiten:
2017 - heden Stichting Burgerweeshuis Haarlem, bestuurslid en portefeuille beheer kunstcollectie en antiquiteiten.
2018 - heden Vakinhoudelijk expert Meubelen bij het Restauratoren Register
Spreker op diverse symposia en thema avonden.

In voorgaande jaren:
Zitting genomen in de Examencommissie UvA MA Conservation & Restoration.
Adviseur Restauratie Projectgroep ‘Zeeuws Behout‘, Steunfonds voor Zeeuwse Musea
Bestuurslid belangenvereniging VeRes

  • Home
  • Contact

  • Lid Restauratoren Nederland
    Lid ARA Nederland
    Senior Registerrestaurator Meubelen

HTML Website Creator